ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία με καινότομα εργαλεία

ΕΔΩ  Σχολεία:– Αναφορικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση, το Υπουργείο θα διαθέσει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ξεκινώντας από την Γ’ Λυκείου (λόγω των επερχόμενων Πανελλαδικών εξετάσεων), ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από τους εκπαιδευτικούς. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Μετά την εφαρμογή της στη Γ’ Λυκείου, η σχετική πλατφόρμα θα διατεθεί σταδιακά και στις λοιπές τάξεις των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε σχολική μονάδα να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα…

Περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εποχική γρίπη ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Φ1/10578/Δ2/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.              Ύστερα από ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω σχετικό και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διευκρινίζεται ότι η δικαιολόγηση απουσιών γίνεται μια φορά, με μια ιατρική γνωμάτευση, μέχρι πέντε (05) εργάσιμες ημέρες συνεχόμενες και δεν υπολογίζεται το Σαββατοκύριακο. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δώσει περαιτέρω οδηγίες/ διευκρινίσεις θα ενημερωθείτε άμεσα.   Από το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων…

Περισσότερα