ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, παρακαλούμε πολύ να δείτε τα τρία αρχεία που θα βρείτε πιο κάτω (Επιστολή και δύο Υπεύθυνες δηλώσεις). Οι δύο Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής, είτε μέσω gov.gr. Ο γονέας/κηδεμόνας που έκανε πέρυσι την ηλεκτρονική εγγραφή να συμπληρώσει την Υ.Δ. Α ως πρώτος κηδεμόνας και να κάνει ξανά ο ίδιος την ηλεκτρονική εγγραφή. \ Και στις δύο Υ.Δ.…

Περισσότερα

Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2024-2025

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης πουυπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη. ΕΔΩ    

Περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ – κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι κλάσης 2027 (γεννημένοι το 2006) οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. Λήξη της προθεσμίας υποβολής την 31 Μαρτίου 2024. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει: α. μέσω ΚΕΠ, β.  μέσω του ιστοτόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet, γ. σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία. Απαραίτητα στοιχεία είναι ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χειριστής θέματος : Υπλγός(ΝΟΜ) Καλλιόπη Παναγιωτάκη, Εισηγητής 2ου Τμήματος, τηλ. 2813400110

Περισσότερα

Προκήρυξη για τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. ΕΔΩ

Περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από τον καθηγητή Μαθηματικών του σχολείου μας Ανδρέα Παντερή. Για να δείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία, αντιγράφετε την πιο κάτω  διεύθυνση κάθε αρχείου, την επικολλάτε στη γραμμή το browser και πατάτε Enter.    https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-1-και-2-Η-έννοια-της-συνάρτησης-σύνολο-τιμών.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-3-Γραφική-Παράσταση-Συνάρτησης.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-4-Ισότητα-Πράξεις-Συναρτήσεων.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-5-Σύνθεση-συναρτήσεων.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-6-Μονοτονία-συνάρτησης.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-7-Ακρότατα.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-8-Συναρτήσεις-1-1.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-9-Αντίστροφη.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-10-Όρια-στο-x0.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-11-Mη-πεπερασμένο-Όριο.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-12-Όριο-συνάρτησης-στο-άπειρο.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-13-Συνέχεια-α.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-14-Θεώρημα-Bolzano.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-15-Πρόσημο-Εύρεση-τύπου-συνεχούς-συνάρτησης.pdf https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-16-Θεώρημα-Ενδιάμεσων-Τιμών.pdf

Περισσότερα