ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 – ΑΠΟΝΤΕΣ

ΕΔΩ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αφορά τους μαθητές που απουσίασαν δικαιολογημένα (έφεραν δηλαδή στο σχολείο τα κατάλληλα δικαιολογητικά) από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, αλλά και τους μαθητές της Γ’ τάξης που δεν επέτυχαν τον Γ.Μ.Ο.  

Περισσότερα