ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5% – ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ Για την εισαγωγή των υποψηφίων με το 5% το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ενεργοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6/14-02-2014 (ΦΕΚ 358 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουνπιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης…

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στα θερινά τμήματα του Κοινωνικού  Φροντιστηρίου θα διδαχθούν τα μαθήματα: Γλώσσα Γ΄ΓΕΛ (το μάθημα 2 ωρών θα γίνεται διαδικτυακά) Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ΓΕΛ Φυσική Γ΄ΓΕΛ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΓΕΛ Αρχαία (άγνωστο κείμενο) Γ΄ΓΕΛ Λατινικά Γ΄ΓΕΛ Μαθηματικά Β΄ΓΕΛ Μαθηματικά Γ΄ΕΠΑΛ Τα μαθήματα θα γίνονται στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ (Λεωφόρος Δημοκρατίας 1) πρωινή ώρα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να κάνουν αίτηση στο Δημοτικό Διαμέρισμα που ανήκουν μέχρι 12 Ιουνίου 2024. Τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια 6 εβδομάδων, από 25 Ιουνίου έως 2 Αυγούστου.

Περισσότερα