ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, παρακαλούμε πολύ να δείτε τα τρία αρχεία που θα βρείτε πιο κάτω (Επιστολή και δύο Υπεύθυνες δηλώσεις). Οι δύο Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής, είτε μέσω gov.gr. Ο γονέας/κηδεμόνας που έκανε πέρυσι την ηλεκτρονική εγγραφή να συμπληρώσει την Υ.Δ. Α ως πρώτος κηδεμόνας και να κάνει ξανά ο ίδιος την ηλεκτρονική εγγραφή. \ Και στις δύο Υ.Δ.…

Περισσότερα