Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2024-2025

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης πουυπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη. ΕΔΩ    

Περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ – κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι κλάσης 2027 (γεννημένοι το 2006) οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. Λήξη της προθεσμίας υποβολής την 31 Μαρτίου 2024. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει: α. μέσω ΚΕΠ, β.  μέσω του ιστοτόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet, γ. σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία. Απαραίτητα στοιχεία είναι ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χειριστής θέματος : Υπλγός(ΝΟΜ) Καλλιόπη Παναγιωτάκη, Εισηγητής 2ου Τμήματος, τηλ. 2813400110

Περισσότερα

Προκήρυξη για τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. ΕΔΩ

Περισσότερα