ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από τον καθηγητή Μαθηματικών του σχολείου μας Ανδρέα Παντερή.
Για να δείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία, αντιγράφετε την πιο κάτω  διεύθυνση κάθε αρχείου, την επικολλάτε στη γραμμή το browser και πατάτε Enter.   

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-1-και-2-Η-έννοια-της-συνάρτησης-σύνολο-τιμών.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-3-Γραφική-Παράσταση-Συνάρτησης.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-4-Ισότητα-Πράξεις-Συναρτήσεων.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-5-Σύνθεση-συναρτήσεων.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-6-Μονοτονία-συνάρτησης.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-7-Ακρότατα.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-8-Συναρτήσεις-1-1.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-9-Αντίστροφη.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-10-Όρια-στο-x0.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-11-Mη-πεπερασμένο-Όριο.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-12-Όριο-συνάρτησης-στο-άπειρο.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-13-Συνέχεια-α.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-14-Θεώρημα-Bolzano.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-15-Πρόσημο-Εύρεση-τύπου-συνεχούς-συνάρτησης.pdf

https://www.2lykeio.gr/wp-content/uploads/2024/02/Μάθημα-16-Θεώρημα-Ενδιάμεσων-Τιμών.pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις