Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε στις 5/12/2023, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α µε θέµα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών μονάδων Π/θµιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 491 τ. Β’/9-2-21), αφού προηγουμένως η τελική προταθείσα µορφή του εγκρίθηκε µε την Πράξη 12/07-11-2023 του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου µας.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-2023-24-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις