Πιστοποιητικά Επταμελών Επιτροπών για υποψηφίους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2024-2025 ( 5% )

Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και την  31 Ιανουαρίου 2024 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ        

Περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε στις 5/12/2023, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α µε θέµα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών μονάδων Π/θµιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 491 τ. Β’/9-2-21), αφού προηγουμένως η τελική προταθείσα µορφή του εγκρίθηκε µε την Πράξη 12/07-11-2023 του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου µας.   ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΔΩ

Περισσότερα