Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2006 έχουν υποχρέωσή να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Πληροφορίες ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις