ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2023 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (PASSWORD)

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) ΓΕΛ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για την εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2023 μπορούν  να προσέρχονται στο Λύκειό τους μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν, μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού.

Περισσότερα