ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023

Δείτε τα παρακάτω και ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο κηδεμόνες.

Η μία συμπληρώνεται από αυτόν που κάνει την εγγραφή και η άλλη από αυτόν που συναινεί για την εγγραφή: 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις