ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΕΠ

2022-23 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α’ & Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ «Τελειώνοντας τη Γ’ τάξη Λυκείου» – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΔΩ Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:vevaiosinikis@minedu.gov.gr από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023

Δείτε τα παρακάτω και ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες. Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο κηδεμόνες. Η μία συμπληρώνεται από αυτόν που κάνει την εγγραφή και η άλλη από αυτόν που συναινεί για την εγγραφή:  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ    

Περισσότερα