Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις