ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ –  Password – ΓΙΑ ΤΟ 10%

1. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ -είτε συμμετείχαν είτε όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2022, ως τελειόφοιτοι του τρέχοντος σχολικού έτους 2022 – θα πρέπει απευθυνθούν* στο Λύκειό τους μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν, μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μ.Δ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το Δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

3. Για το 10%, δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2020 ή το 2021, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2020 ή 2021. Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να προσέλθουν σε όποιο Λύκειο επιθυμούν.

  • Παρακαλούμε πολύ να προσέρχεστε από αύριο Τετάρτη, 22/06/2022 

Σχετικές δημοσιεύσεις