Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022

Για να δείτε κατά ειδικό μάθημα τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους
2022 και το πώς κατανέμονται οι υποψήφιοι για εξέταση σε καθένα από αυτά πατείστε ΕΔΩ.

Σχετικές δημοσιεύσεις