ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ότι η προθεσμία για την Α’ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών των παιδιών σας στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr λήγει στις 02 Ιουλίου 2021 (Παρασκευή, ώρα 23:59). Όσοι δεν έχετε ήδη κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να την κάνετε οπωσδήποτε.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα (μέχρι 02 Ιουλίου), είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους. Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Στη συνέχεια, α) με εκτυπωμένο το αποτέλεσμα της αίτησης που κατανέμει το παιδί σας στο σχολείο μας, β) μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητας του παιδιού σας και από τις δύο όψεις, γ) έρχεστε στο σχολείο το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο για την τελική εγγραφή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις