ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ότι η προθεσμία για την Α’ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών των παιδιών σας στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr λήγει στις 02 Ιουλίου 2021 (Παρασκευή, ώρα 23:59). Όσοι δεν έχετε ήδη κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να την κάνετε οπωσδήποτε. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα (μέχρι 02 Ιουλίου), είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους. Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες σε ημερομηνίες που θα…

Περισσότερα