ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

Α. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους:

* βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις

* διορθωτικό (blanco)

* υπολογιστικές µηχανές

* ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης πληροφοριών, όπως κινητά τηλέφωνα κλπ

* άλλα αντικείµενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ

* οτιδήποτε άλλο που θα µπορούσε να δολιεύσει την διαδικασία της εξέτασης (γραµµένα χέρια, ρούχα …).

Β. Οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους:

* στυλό µπλε ή µαύρο

* μολύβια

* σβήστρα

* γεωμετρικά όργανα

* νερό ή αναψυκτικό

Γ. Αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα ως άνω αναφερόμενα ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Σχετικές δημοσιεύσεις