ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, βάσει της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με τις υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. 3. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθήτες/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

⇒ Για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρέπει ο κηδεμόνας να προσέλθει στο σχολείο με εκτυπωμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής και να εξηγήσει σε υπεύθυνη δήλωση τους λόγους της μη έγκαιρης υποβολής της ηλεκτρονικής εγγραφής. Τα στοιχεία θα προωθηθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο