ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Για την πρώτη ημέρα της έναρξης του σχολικού έτους, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, σύμφωνα και με τη διυπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ 3780,τ.Β’, 08-09-2020) καλούνται οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου να προσέλθουν στο σχολείο στις 10.00 η ώρα. Η είσοδος στις αίθουσες θα επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ με μάσκα. Επιπλέον, ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνει ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ η μάσκα να χρησιμοποιείται και στον αύλειο χώρο, επειδή εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον, λόγω του μεγέθους του σχολείου, να διασφαλιστεί η αποφυγή συνωστισμού. Για το καλό…

Περισσότερα

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Από τις 05 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 έως και τις 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες. Οι παραπάνω Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται για λειτουργούντα τμήματα. ΕΔΩ

Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι: Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, βάσει της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με τις υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της…

Περισσότερα