ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου 50434/ΓΔ4/02-05-2020 εξαιρετικά επείγον έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα παρευρίσκονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου στις θέσεις τους για την αναγκαία προετοιμασία της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και της σταδιακής επανόδου των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, το πρόγραμμα του σχολείου μας για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα λειτουργήσει.

Σχετικές δημοσιεύσεις