ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΔ

Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   σε   ένα   ασφαλές   δίκτυο   και   την   παροχή   ποιοτικών   ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:                       την προσωποποιημένη πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και από εποπτευόμενους φορείς του,                    την  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μεταξύ  μαθητών  και  εκπαιδευτικών  στο  πλαίσιο  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και…

Περισσότερα

Συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) σχετική με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, συστήνεται από Τρίτη 17/03/2020 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση μας να γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο κεντρικό mail: mail@dide.ira.sch.gr , με φαξ στο 2810 224210 ή τηλεφωνικά στα αρμόδια τμήματα.  Η μετάβαση στην υπηρεσία της Διεύθυνσης για επείγοντα θέματα θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο (σύμφωνα με τον τηλεφωνικό κατάλογο του οργανογράμματος). Όσον αφορά στην κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020  και 2ΓΔ/2020  του Α.Σ.Ε.Π., για λόγους αποφυγής συνωστισμού στους χώρους…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία με καινότομα εργαλεία

ΕΔΩ  Σχολεία:– Αναφορικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση, το Υπουργείο θα διαθέσει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ξεκινώντας από την Γ’ Λυκείου (λόγω των επερχόμενων Πανελλαδικών εξετάσεων), ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από τους εκπαιδευτικούς. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Μετά την εφαρμογή της στη Γ’ Λυκείου, η σχετική πλατφόρμα θα διατεθεί σταδιακά και στις λοιπές τάξεις των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε σχολική μονάδα να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα…

Περισσότερα