ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εποχική γρίπη

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Φ1/10578/Δ2/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

             Ύστερα από ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω σχετικό και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διευκρινίζεται ότι η δικαιολόγηση απουσιών γίνεται μια φορά, με μια ιατρική γνωμάτευση, μέχρι πέντε (05) εργάσιμες ημέρες συνεχόμενες και δεν υπολογίζεται το Σαββατοκύριακο.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δώσει περαιτέρω οδηγίες/ διευκρινίσεις θα ενημερωθείτε άμεσα.  

Από το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

[ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ]

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο