ΠΡΟΣΟΧΗ!- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι: όσοι δεν προλάβατε ή δεν μπορέσατε να κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού σας στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μπορείτε να το κάνετε από τις 25 Ιουνίου 9 η ώρα το πρωί έως και 28 Ιουνίου μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ! Μετά το πέρας της διαδικασίας και την έγκριση, τυπώνετε το αποτέλεσμα της  αίτησης και μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητας του παιδιού  σας, και από τις δύο όψεις, έρχεστε στο σχολείο το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019 για την τελική εγγραφή.

Περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία: Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας. [Οι Τίτλοι Σπουδών είναι υπηρεσιακά έντυπα]  

Περισσότερα