ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΠΗΣ 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να μη ληφθούν υπ’ όψιν οι απουσίες αυτές, οι βεβαιώσεις/γνωματεύσεις (πάντα με αίτηση προς το σχολείο από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ενήλικο μαθητή) πρέπει να είναι σύμφωνες με το γράμμα του πιο πάνω εγγράφου, ώστε να μπορεί να εγκριθεί η νομιμότητά  τους από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.  Σύμφωνα δε με το Αρ. Πρωτ.: Φ1/28838/Δ2/22-2-2019 έγγραφο, ορίζεται ως έναρξη εφαρμογής ο μήνας Ιανουάριος. Επίσης, “με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της, κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς”. 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο