Για τη Στρατολογία!

→ Οι γεννηθέντες το 2001 άρρενες μαθητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής (ΔΑ) στη Στρατολογία, το αργότερο μέχρι 1 Απριλίου 2019. Απαραίτητη είναι η ταυτότητα, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ. Όσοι δεν τα έχετε φροντίστε να τα αποκτήσετε εγκαίρως! Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ. 

Περισσότερα