ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Να γνωρίζετε ότι, όταν απουσιάζει μαθητής, ο γονέας/κηδεμόνας του είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για το λόγο της απουσίας του.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 2glykher@gmail.com (που έχει προβλεφθεί για θέματα απουσιών) δηλώνοντας βεβαίως και πάντα το πλήρες όνομά σας, το όνομα του παιδιού σας, το τμήμα του, καθώς και την ημερομηνία και το λόγο απουσίας του.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο