ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στις κενές περιόδους μεταξύ των μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού.