ΣΠΟΥΔΕΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Με την υπουργική απόφαση αριθμ. 177620/Δ2 (ΦΕΚ 3768/26-10-2017) ορίζεται ότι:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ