ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΑπαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση βοηθητικών βιβλίων, περιοδικών, εντύπων κτλ στο χώρο του σχολείου (κτίριο προαύλιο και είσοδοι) Απαγορεύεται η είσοδος ιδιωτών στους χώρους του σχολείου για τη σύσταση, πώληση, δωρεάν διανομή ή και για διαφήμιση κάθε είδους εντύπου: