Ιστορία

Το Λύκειό μας είναι ένα ιστορικό σχολείο της πόλης του Ηρακλείου, από τα θρανία του οποίου πέρασαν πολλοί μαθητές και καθηγητές. Το σχολικό συγκρότημα της οδού Κονδυλάκη έχει μακρά ιστορία. Συνοπτικά το ιστορικό ίδρυσης έχει ως εξής:

1. Το 1881 με το “Νόμο περί Παιδείας” ιδρύθηκε το “Κρητικό Γυμνάσιο” στο Ηράκλειο.

2. Από το 1922-23 το Γυμνάσιο αυτό μετονομάστηκε Α΄ Γυμνάσιο Ηρακλείου, γιατί τότε δημιουργήθηκε το Β΄ Γυμνάσιο (ΦΕΚ Α΄/203/21-10-1921).

3. Το 1931-32 καταργήθηκε το Β΄ Γυμνάσιο και συγχωνεύτηκε ξανά με το Α΄ Γυμνάσιο, καθώς από το 1927 λειτούργησε ξεχωριστό Γυμνάσιο Θηλέων.

4. Το 1949-1950 διασπάστηκε πάλι σε Α΄ και Β΄ Γυμνάσια Αρρένων Ηρακλείου, οκτατάξια, πρακτικής και κλασικής κατεύθυνσης όσον αφορά τις δύο τελευταίες τάξεις τους (ΦΕΚ Α΄/176/16-ο8-1950).

5. Από το 1959-60 μέχρι το 1963-64 ήταν εξατάξιο.

6. Από το 1964-65, με τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου, χωρίστηκε σε δύο κύκλους, δηλαδή τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο.

7. Το 1967-68, μετά την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο ενοποιήθηκαν ξανά, καθώς τα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης έγιναν εξατάξια Γυμνάσια.

8. Από το 1976-77, μετά τη μεταπολίτευση, το καθεστώς των σχολείων άλλαξε ξανά, και το Β΄ Γυμνάσιο διαιρέθηκε σε τριτάξιο Β΄ Γυμνάσιο και τριτάξιο Β΄ Λύκειο Αρρένων Ηρακλείου, με βάσει το Νόμο 309/76.

9. Το 1979-1980 (ΦΕΚ 716/Β΄/29-8-1979) έγινε μικτό, όπως και όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε 2ο Λύκειο Ηρακλείου, όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ