ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΔ

Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   σε   ένα   ασφαλές   δίκτυο   και   την   παροχή   ποιοτικών   ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:                       την προσωποποιημένη πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και από εποπτευόμενους φορείς του,                    την  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μεταξύ  μαθητών  και  εκπαιδευτικών  στο  πλαίσιο  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και…

Περισσότερα

Συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα