Για τη Στρατολογία!

→ Οι γεννηθέντες το 2001 άρρενες μαθητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής (ΔΑ) στη Στρατολογία, το αργότερο μέχρι 1 Απριλίου 2019. Απαραίτητη είναι η ταυτότητα, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ. Όσοι δεν τα έχετε φροντίστε να τα αποκτήσετε εγκαίρως! Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ. 

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

→ Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ορίσει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 ως ημέρα ενημέρωσης για την επίδοση και γενικότερη φοίτηση των παιδιών σας. → Μπορείτε να έρχεστε σχολείο μετά τις 11.00 η ώρα και όχι πιο πριν.

Περισσότερα