ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2024-2025. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε στις 5/12/2023, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α µε θέµα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών μονάδων Π/θµιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 491 τ. Β’/9-2-21), αφού προηγουμένως η τελική προταθείσα µορφή του εγκρίθηκε µε την Πράξη 12/07-11-2023 του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου µας.   ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΔΩ

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2024 ξεκινούν από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024  και ώρα 24:00. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr  και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 – ΑΠΟΝΤΕΣ

ΕΔΩ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αφορά τους μαθητές που απουσίασαν δικαιολογημένα (έφεραν δηλαδή στο σχολείο τα κατάλληλα δικαιολογητικά) από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, αλλά και τους μαθητές της Γ’ τάξης που δεν επέτυχαν τον Γ.Μ.Ο.  

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5% – ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ Για την εισαγωγή των υποψηφίων με το 5% το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ενεργοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6/14-02-2014 (ΦΕΚ 358 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της.Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουνπιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης…

Περισσότερα